loading

Aspekty wsparcia osób niepełnosprawnych


RÓŻNORODNE ASPEKTY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dla osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej pojawia się coraz więcej ofert wsparcia na rynku. Dotyczy to zarówno zmian architektonicznych, dofinansowań rehabilitacyjnych, specjalistycznego leczenia, aktywności zawodowej, jak również wdrożenia nowoczesnych systemów ułatwiających poruszanie się w przestrzeni publicznej i prywatnej.

Szczególnie istotnym aspektem jest możliwość skorzystania z dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, który usprawnia funkcjonowanie na co dzień. Bardzo ważną kwestią jest także likwidacja barier architektonicznych, komunikacyjnych czy technicznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budowa podjazdu, wyeliminowania progów, antypoślizgowe powierzchnie, montaż odpowiedniej platformy, podnośników sufitowych, ramp, windy pionowej czy zakup profesjonalnego łóżka rehabilitacyjnego to tylko kilka przykładów, które pozwalają na przystosowanie środowiska zewnętrznego i przestrzeni prywatnej dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do edukacji i aktywności społeczno-zawodowej jest nierzadko utrudniony właśnie przez brak interwencji w zakresie redukcji przeszkód architektonicznych w przestrzeni publicznej. Bardzo często zdarza się, iż budynki użyteczności publicznej czy komunikacja miejska nie są prawidłowo przystosowane do przyjęcia i transportu osób z ograniczoną sprawnością ruchową, dlatego nie należy pozostawać wobec takiej sytuacji obojętnym.

Wszelkie działania mające na celu poprawić proces integracji i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie są wciąż w fazie rozwoju. Instytucje państwowe i organizacje pozarządowe pracują nad wdrażaniem kolejnych projektów uświadamiających o roli osób o ograniczonej sprawności ruchowej w życiu codziennym i podejmowanych ku temu środkach, zapraszając do debat i rozmów samych zainteresowanych. Bo jak brzmi motto  Konwencji ONZ “Tu nie chodzi o nas bez nas” Motto to dokładnie odpowiada pragnieniu niepełnosprawnych. Bo czy to w polityce, mediach lub w życiu prywatnym – chcą być postrzegani jako eksperci w tej materii.

Blog

Comments are disabled.

Facebook Messenger
Rozmiar liter