loading

Dofinansowanie na zakup platform schodowych, wind, podnośników


Na jakie cele można przeznaczyć dofinansowanie?

Na likwidacje barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych. My zajmiemy się dziś jedną z nich likwidacją barier architektonicznych.

Na czym one polegają ?

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie na likwidacje barier architektonicznych, które polegają na dostosowaniu przestrzeni architektonicznej do ich potrzeb. Umożliwi lub w zdecydowanym stopniu ułatwi niepełnosprawnemu wykonywanie podstawowych, codziennych czynności życiowych, kontaktów z innymi i otoczeniem. Poprawi jego dostęp do wszelkiego rodzaju instytucji, szkolnictwa, itp.
Zaliczyć można do niej:
budowa pochylni;
zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych;
zakup i montaż platformy schodowej;
zakup podnośnika;
zakup i montaż poręczy w ciągach komunikacyjnych;
zakup i montaż uchwytów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych;
likwidacja progów;
likwidacja różnic poziomów ciągów komunikacyjnych podłóg;
wymiana ościeżnic i drzwi;
montaż podłóg antypoślizgowych

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz będące użytkownikiem, bądź właścicielem lokalu w którym mieszkają.

W ilu % można ubiegać się o dofinansowanie?

W chwili obecnej dofinansowanie może wymościć do 85% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jednak z doświadczenia wiemy, że każdy MOPS czy PCPR ustala indywidualnie wartość dofinansowania

Co jaki okres można ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje raz na trzy lata.

Na jakiej podstawie można się ubiegać o dofinansowanie?

Następuje ono na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony na odpowiednim formularzu i w odpowiednim czasie

Jakie są terminy składania wniosków?

Są trzy etapy składania wniosków.
Pierwszy i najważniejszy od 1 stycznia do 31 maja – realizacja inwestycji do 30 czerwca.
Drugi od 1 czerwca do 31 sierpnia – realizacja inwestycji do 30 września
Trzeci i zarazem ostatni od 1 września do 14 -go – realizacja pod warunkiem posiadania jeszcze środków.

Kto ma największe szanse na otrzymanie dofinansowania ?

Największe szanse mają osoby składające wniosek w pierwszym etapie, posiadające nieznaczne dochody finansowe oraz aktywne zawodowo lub uczące się.

Firma nasza realizuje inwestycje z dofinansowaniem ze środków PFRON na terenie całego kraju.
O ty jak wygląda sam proces rozpatrywania wniosków i przekazanie funduszy w kolejnym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Blog

Comments are disabled.

Facebook Messenger
Rozmiar liter