loading

PFRON i jego priorytety


Nie tylko infrastruktura, która otacza osoby niepełnosprawne jest niedostosowana. Niedostosowana jest również sama instytucja jaką jest PFRON.

Co jest priorytetem dla prezesa PFRON-u Roberta Kwiatkowskiego ?

Od roku Robert Kwiatkowski jako prezes Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych walczy z problemami samej instytucji. Chce, aby każdy jej pracownik funduszu, który tam pracuje zdawał sobie sprawę z tego, iż to co robi, wykonuje dla osoby niepełnosprawnej. Musi on wykazać się empatią, a może nawet postawić się sam w sytuacji w jakiej znajduje się w tej chwili osoba potrzebująca pomocy i wsparcia. Jest to sprawa priorytetowa, bo wciąż słyszy się i ma do czynienia z brakiem zrozumienia ze strony osób odpowiedzialnych za np. przyznanie środków na likwidację barier – zakup windy lub platformy dla niepełnosprawnych, oraz wszelkiego rodzaju sprzętu – wózków, podnośników, protez.

Kolejny priorytet jaki wyznaczył sobie Pan prezes Robert Kwiatkowski to utworzenie horyzontalnej polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych. Wspólnie z Panią Minister Elżbietą Rafalską oraz Pełnomocnikiem Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych udało mu się uruchomić wpisać odnośnie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w program rządowy. Dzięki temu programowi będziemy mogli wykorzystać potencjał jaki drzemie w osobach z niepełnosprawnością. Pan prezes uważa, że ten rok i następny będą szansą na zmianę całego systemu, bo obecny stał się nieefektywny.
Jest kilka pomysłów jak zadbać o to, aby rynek pracy dla tych osób był bardziej otwarty. Miedzy innymi w przeciągu kilku następnych miesięcy zostaną podpisane umowy z administracją rządową i pozarządową a także spółkami Skarbu Państwa, Pocztą Polską, Policją, Bankiem. Pan Robert chciałby jednak dotrzeć również do małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystko to przyniesie nam wymierne rezultaty, a osobom niepełnosprawnym pozwoli na pełne wartościowe życie.
Jednak, aby tak się stało musimy zrobić wiele pod względem dostępności tych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W ciągu minionych lat powstało szereg nowatorskich rozwiązań takich jak windy, platformy, podnośniki. Wybór konkretnego urządzenia uzależniony jest od wielu czynników: wieku budynku, dostępnego miejsca czy ceny wind, platform, podnośników i innych urządzeń. To od niej zaczynamy w przypadku podjęcia decyzji o zakupie. A czy tak powinno być? Czy to ona powinna stanowić priorytet? Czy przy podjęciu decyzji odnośnie zakupu nie powinniśmy kierować się zaletami urządzenia? Jego bezpieczeństwem, funkcjonalnością? Gdyby więcej osób mających problem z pokonywaniem barier architektonicznych mogło liczyć na dofinansowanie tych urządzeń pewnie cena nie byłaby tak ważnym czynnikiem. Miejmy nadzieję, że i to stanie się bardziej realne.

 

Blog

Comments are disabled.

Facebook Messenger
Rozmiar liter