Platforma schodowa OMEGA – PCPR Głogów

Platforma ta porusza się pomiędzy trzema kondygnacjami budynku, w którym znajduje się PCPR w Głogowie.