loading

Platformy schodowe i podjazd dla niepełnosprawnych we Wrocławiu

podjazdy dla niepełnosprawnych

Cieszymy się, że coraz więcej szkół dostosowuje swoje placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tym razem wraz z Gminą Wrocław dostosowaliśmy dwa Licea Ogólnokształcące oraz jedno Technikum. Szkoły te wyposażone zostały w platformy schodowe oraz jedna z nich w podjazd.

Poniżej zdjęcia podjazdu, gdyż niewiele osób wie, że również w tym zakresie jesteśmy specjalistami.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Blogrealizacje

Comments are disabled.

Facebook Messenger
Rozmiar liter