loading

Platformy dla niepełnosprawnych


Przestrzeń publiczna i dostosowanie jej do potrzeb społeczeństwa?

Przestrzeń publiczna jest bardzo ważnym aspektem w naszym codziennym życiu. To miejsca naszych spotkań, pracy, relaksu. To miejsca, w którym przebywają dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne, turyści, osoby o czasowo ograniczonej  mobilności. To dzięki niej mamy możliwość integracji społecznej, lokalnej, osobistej. Dlatego powinna być dostępna w równej mierze dla każdego.

Jak dużo jest jeszcze do zrobienia, aby ta przestrzeń była dostępna w równej mierze dla każdego bez wyjątku – seniora, osoby niepełnosprawnej ? Czy wszyscy jej użytkownicy mają pełen dostęp do podstawowych praw: nauki, relaksu, rekreacji, kultury?  Czy mogą z nich korzystać w pełni samodzielnie? Kto jest odpowiedzialny za kreowanie tej przestrzeni?

W głównej mierze odpowiedzialne są osoby zarządzające tą przestrzenią. Rząd, samorząd, ale my jako mieszkańcy powinniśmy mieć wpływ na jej kreowanie. Dlatego potrzebne jest budowanie świadomości jak ważne jest jej dostosowanie. Musimy zdawać sobie sprawę, że społeczeństwo nasze starzeje się.  Wśród nas jest wielu niepełnosprawnych, a także coraz więcej osób zapada na wszelakie przewlekłe choroby, które uniemożliwiają im w pełni na swobodne korzystanie z obecnej przestrzeni publicznej. Dlatego budowanie świadomości o jej dostępności i ona sama w sobie jest tak ważna.

Dzięki dostosowaniu tej przestrzeni polegającej między innymi na likwidacji barier architektonicznych takich jak krawężniki, schody, dzięki takim urządzeniom jak platformy dla niepełnosprawnych czy windy sprawiamy, że przestrzeń ta staje się bardziej przyjazna i bezpieczna również dla innych uczestników życia.

Czy proponowane programy wyrównywania szans między regionami z PFRON są w stanie choć w części pomóc w dostosowaniu tej przestrzeni?

Każda pomoc ze strony organów publicznych jest postrzegana pozytywnie. Niektóre PCPR-y czy MOPS-y pragną namówić samorządy do skorzystania z dotacji Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i dostosowania urzędów gminnych i miejskich dla osób niepełnosprawnych, dzięki montażowi urządzeń takich jak platformy schodowe, czy windy.

Jeśli jesteś osobą, instytucją publiczną, organem samorządowym chcącym przyczynić się do poprawy przestrzeni publicznej i jej dostosowania do swoich potrzeb lub innych, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania się z ofertą na stronie www. https://lifts4u.pl/

Czy obecnie wprowadzane projekty przez rząd usuwają w pełni bariery ?

Niestety nie. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie oczekują od rządu większego wsparcia i perspektyw na przyszłość. Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, iż choć wiele dzieje się w temacie dostosowań miejsc użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, to jednak wiele jest jeszcze do zrobienia. Budowanie tej świadomości jest jednym z kluczowych zagadnień, które powinno nam towarzyszyć.

Blog

Comments are disabled.

Facebook Messenger
Rozmiar liter