Platforma STRATOS Kalisz

Jedną z naszych realizacji jest montaż platformy schodowej w TBS Kalisz. Tu znajdziesz zapytanie http://www.tbs.kalisz.pl/do_pobrania/Pozostale/ZapytanieOfertowe20200729.pdf  5.  Platforma wykonana jest zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE dla której została wystawiona deklaracja zgodności. Platforma posiada wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację platformy. Platforma ta została wykonana ze stali o torze krzywoliniowym. Zamontowana na słupkach samonośnych montowanych w duszy schodów wewnątrz budynku przy ulicy Zacisze 13-15, klatka 2. Przeznaczeniem podstawowym platformy jest zapewnienie transportu dla dwóch osób z niepełnosprawnościami w obrębie klatki schodowej od poziomu piwnicy do I piętra. Minimalne wymogi techniczne: – platforma o napędzie elektrycznym, zasilana napięciem 220-230 V bezpośrednio z instalacji wew. – parametry platformy: – rodzaj toru: szyna krzywoliniowa – wymiary podłogi platformy: szerokość x długość: ok. 750 x 850 mm, przy czym wymiary platformy muszą spełniać wymogi przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się zastosowanie innych wymiarów platform celem maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. – udźwig: min. 250 kg – cztery przystanki – piwnica – poziom wejścia do budynku – parter – I piętro – liczba klap najazdowych: min. 2 szt. – automatycznie unoszone klapy ułatwiające najazd z antypoślizgowym podłożem – automatyczne otwieranie/zamykanie podłogi platformy – automatyczne otwieranie/zamykanie ramion zabezpieczających – sterowanie z poziomu platformy oraz pilotów radiowych min. 4 szt. – poręcze bezpieczeństwa na platformie i klapy najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu, – systemy zabezpieczające przed zgnieceniem, – czujniki przeciążenia platformy, – zabezpieczenie awaryjne przed swobodnym opadaniem platformy, – ręczny zjazd awaryjny. 5.3. Platforma musi być wykonana i zamontowana tak, aby klatka schodowa tak jak dotychczas spełniała wymagania ppoż. w szczególności w zakresie szerokości schodów.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *